TrainingsacteurRollenspel. Simulatiespel. Assessments

Trainingsacteur

Binnen het trainingsacteren werkt de trainingsacteur altijd samen met een trainer. De trainer is de regisseur en door middel van afspraken voor de training en (non)verbaal contact tijdens de training, kunnen ze een goede samenwerking bewerkstelligen die optimaal is voor het lerend vermogen van de deelnemer. Als trainingsacteur helpt Hanneke de deelnemers bij het effectief leren door ervaren. Als trainingsacteur speelt Hanneke geen rol of een typetje, maar speelt ze gedrag. Binnen haar spel is zij naturel, waardoor de gespeelde situatie geloofwaardig is.

Trainingsacteur in Zorg en Welzijn

De sector Zorg en Welzijn is een dynamische en veranderlijke sector. De werknemers in deze sector hebben hun hart op de juiste plaats, willen er zijn voor de medemens en werken hard. In een tijd met vele bezuinigingen en veranderingen kan het lastig zijn om je eigen grenzen te bewaken, je professionele ontwikkeling te vergroten en je eigen leerdoelen te behalen. Tijdens trainingen wordt hier de ruimte voor geboden, steeds vaker is een dagdeel bestemd voor het praktisch gedeelte. Hier komt de trainingsacteur om de hoek kijken.

De drempel om gelijk aan de slag te gaan met een trainingsacteur is groot, om deze te verkleinen heeft Hanneke een goed gevulde ‘spelkoffer’. Deze staat bol van werkvormen met een specifiek doel: kennismaken, luisteren-samenvatten-doorvragen, inhouds- en betrekkingsniveau, etc.

Het meest bekende van trainingsacteren is het rollenspel, beter beschreven door het woord ‘simulatiespel’. Binnen het simulatiespel in een trainingssituatie kan Hanneke zich goed inleven in een personage. De deelnemer kan hierdoor op een veilige manier oefenen met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Er wordt effectieve feedback geven in spel en buiten spel, zowel vanuit de rol als vanuit de trainingsacteur. Hierdoor kan de deelnemer leren wat het effect is van zijn nieuw verworven vaardigheden.

Daarnaast acteert Hanneke ook binnen assessments en zij er verschillende werkvormen die zij inzet zoals het regiemodel. 

Van veel voorkomende psychologische modellen, zoals LSD, Roos van Leary, de succes spiraal, heeft Hanneke kennis en ervaring. Ook op het gebied van instrumentele en frustratie agressie, heeft Hanneke ervaring. Daarnaast heeft zij inzicht in groepsprocessen, een gevulde spelkoffer met werkvormen voor uiteenlopende doelen en ze denkt creatief mee over het inrichten van het onderdeel trainingsacteren binnen de training.

Neem gerust contact op met Hanneke, om de mogelijkheden van trainingsacteren binnen jouw training te bespreken.


Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs
InstruMENS is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.