Training in groepsprocessen

Als je een steentje in een vijver gooit ontstaan er rimpels, deze rimpels zullen uiteindelijk de oever bereiken. Een workshop of kortdurende training is als een steentje in een vijver gooien. Je maakt iets los bij de deelnemers door bijvoorbeeld een theaterstuk (steentje). De boodschap heeft tijd nodig om het gewenste effect bij de deelnemer (oever) te bereiken.

Drama als middel

Het woord ‘drama’ betekent ‘handeling’. Binnen trainingen is vaak het doel dat de deelnemers gaan handelen, hun kennis en vaardigheden in gaan zetten om hier in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te kunnen.
Een theatervoorstelling is goed in te zetten als spiegel, een uitvergrote realiteit die je confronteert met de werkelijkheid. Doordat je nu als toeschouwer aanwezig bent, verkrijg je letterlijk een andere blik op de situatie. Je kunt met een afstand ernaar kijken.

Training in groepsprocessen

Trainingen en workshops hebben als overeenkomst dat er gebruik wordt gemaakt van de groepsprocessen, elkaars kennis en kunde benutten en inzetten. Maar ook de veiligheid in een groep, team of klas vergroten.
De opbouw van een training is als volgt: bewustwording –  ervaren – toepassing
De eerste stap wordt al gezet door de theatervoorstelling, waarbij je eens de situatie kunt beschouwen. Hierna wordt de link gemaakt naar de realiteit. Hoe gaat dit bij ons? Wat gaat goed en wat kan beter?
Door ervarende werkvormen wordt er ondervonden hoe het ook kan gaan, wat er gebeurt als je succeservaringen opdoet als groep. Je leert de theorie toe te passen in de praktijk en kunt hier direct mee aan de slag.

Training of workshop

instruMENS kan een workshop of training op maat schrijven voor uw bedrijf/ instelling. Neem hiervoor contact op met instruMENS.
Voorbeelden van onderwerpen van trainingen die door instruMENS ontworpen en aangeboden worden, zijn:

  • Groepsprocessen
  • Communicatievaardigheden
  • Presenteren
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Agressiehantering
  • Groepsdynamica
  • Roos van Leary
  • Werken met trainingsacteur
  • …..