Wat is instruMENSEn wat kan instruMENS voor jou betekenen?

Motiverend. Ervarend leren. Doelgericht.
Opgericht door Hanneke Willekes. Samen met professionals uit haar netwerk worden er nieuwe, inzichtgevende producten ontwikkeld die instruMENS aanbiedt.

Geïnteresseerd?

Rollenspel. Simulatiespel. Assessments.
Trainingsacteur met specialisatie in de sector Zorg en Welzijn. Naturel spel, gedrag op verzoek en een gevulde werkvormen koffer spreken voor haar.

Trainingsacteur

Belevingsniveau. Ervaren. Informatief.
Traingen in groepsprocessen. De deelnemer van de trainingen wordt gestimuleerd om eigen gedrag te onderzoeken en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Trainingen

 ERVARING TRAININGSACTEREN

GGZ Fryslân Opleidingen Noord-Nederland Trainingsacteren bij de Training Agressie Preventie

ACTrain Stenden Hogeschool, Leeuwarden Trainingsacteren in simulatiespel en assessments, spelen van psychiatrische ziektebeelden binnen een cliëntgroepen, gespreksvoering SPH, simulatiespelen binnen training ‘Regionale Aanpak Kindermishandeling’ RAAK, HRM adviesgesprekken

inTERactie, Groningen Trainingsacteren binnen het regiemodel en simulatiespel

Het Eerste Bedrijf, Groningen Trainingsacteren binnen het regiemodel en simulatiespel

Verus Lutum, Groningen Trainingsacteren binnen simulatiespel

ERVARING TRAININGEN

TET Jij, met je hoofd!

AdviSafe Riskmanagment B.v. Training veiligheidsleiderschap bij Enexis

Friesland College, afdeling Zorg en Welzijn Training grensoverschrijdend gedrag “De grens bereikt, en dan?”

Inqubator Tesla Stroomversnelling Workshop, in samenwerking met Online Media Koffer

Stenden Hogeschool, Hotelschool Presenteren van de dag rondom thema intercultureel feedback Verus Lutum, Groningen Anti-pesten RENN 4 basisonderwijs Prof. W.J. Bladergroenschool Project MensenZoo Groningen

TET (Training Educatie Theater)

Jij met je hoofd

Training Educatie Theater (TET)

TET is een methodiek is ontwikkeld door instruMENS. Het is onderscheidend van andere educatieve theatervoorstellingen doordat er een training aan gekoppeld is. Het belang hiervan is dat er zorg wordt gedragen voor wat er los komt tijdens de voorstelling. instruMENS weet dat je deze zorg niet in één bijeenkomst kan bieden, vandaar dat het meerdere bijeenkomsten omvat.

TET Jij, met je hoofd!

Elke student, leerling en cursist weet dat pesten niet kan en mag. Toch gebeurt het nog steeds. Het is soms duidelijk zichtbaar maar vaker onzichtbaar. Door de training van drie bijeenkomsten wil instruMENS het groepsproces van pesten inzichtelijk maken voor de leerlingen uit jouw klas. Tijdens de training leren zij over hun eigen rol in de groep en de verantwoordelijkheden die zij hebben. Aan het eind van de training hebben de leerlingen concrete afspraken gemaakt om pesten te voorkomen, dan wel te stoppen.

Bijeenkomst 1: herkenning en verbinding

De eerste bijeenkomst begint met een educatieve theatervoorstelling. Tijdens deze voorstelling laten drie acteurs de zes rollen in het groepsproces van pesten zien.  De voorstelling is herkenbaar, ontroerend en interactief. Na de voorstelling begint de training waarbij de link gelegd wordt tussen de rollen van de voorstelling en de rollen in de groep.

Bijeenkomst 2: bewustwording

Deze bijeenkomst staat in het teken van bewustwording van de invloed die elk individu heeft in de groep. Daarnaast worden er werkvormen aangeboden om het samenwerken te bevorderen en de groep stelt tevens concrete afspraken op om het pesten te voorkomen, dan wel te stoppen. 

Bijeenkomst 3: toepassing

De groep heeft kunnen oefenen met de afspraken uit de vorige bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de afspraken geëvalueerd en aangescherpt. Er worden plannen gemaakt voor de toekomst om de sfeer in de groep te behouden.

Handig om te weten:

  • De training wordt aangeboden per klas;
  • De mentor/ coach van de klas is altijd aanwezig bij de training aangezien die ook invloed heeft op het groepsproces;
  • Tussen elke bijeenkomst zit twee weken tijd zodat de groep het geleerde kan toepassen in de praktijk;
  • TET is de afkorting voor Training Educatie Theater;
  • De training wordt verzorgd door twee trainers. Hanneke Willekes, oprichter en eigenaar van instruMENS, en een co-trainer. Het is afhankelijk van de groep welke co-trainer erbij komt;

Hanneke heeft zich gespecialiseerd in trainingen,  educatie en groepsprocessen tijdens haar opleiding tot dramatherapeut.
Regie: Sabine Osinga 

Boekingen of meer informatie? Neem contact op met instruMENS.

…of DOWNLOAD DE FLYER voor meer informatie

TET zelfBEELDvorming

Nog volop in ontwikkeling, maar zeker het vermelden waard. Centraal in deze TET staan de woorden zelfbeeld en beeldvorming. Wat is het effect van het één op het ander?

Samen met Fenna Dijkstra wordt momenteel het literatuuronderzoek gedaan. Wil je ook meedenken, suggesties aandragen of een vraag stellen? Neem dan contact op met instruMENS.

Contact

Hanneke Willekes
Pieter Stuyvesantweg 20
8933 GD Leeuwarden

06 1295 8390
info@instrumens.nl
VOLG MIJ OOK OP FACEBOOK

KvK-nummer: 56954174

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht